להתחברות

הערכה מהי?

עמוד משתתף

פרופ' אביעד הכהן

דיקאן מכללת שערי משפט; עמית מכון ון ליר בירושלים; עוסק בחקר סוגיות דת ומדינה ומייצג עותרים בבית המשפט הגבוה לצדק בסוגיות אלה.

פרופ' אביעד הכהן