Login

Sample Beit - Midrash

תפיסת תפקיד רכז הערכה | The Discussion Page

Synopsis

תפיסת תפקיד רכז הערכה

בחירת מטאפורה לדורות

איזה דור אני?

איזה דור אני?

1. בחרו מתוך הדורות המופיעים כאן את הדור שמתאים להשקפת עולמכם.

2. נמקו בתגובה מתחת לדור שבחרתם –  את בחירתכם

3. בחרו מהמצגת מטפורה המתאימה לדור הזה ונמקו את בחירתכם

(ניתן להוסיף מטפורה משלכם שלא קיימת במצגת)

Summary

The Discussion

x

בקרה חיצונית כמו מיצ”ב, בגרות

 

דור ראשון – המציאותן

דור ראשון – המציאותן

x

הערכה תלוית מטרות

דור שני – הערכה מסכמת

דור שני – הערכה מסכמת

One comment
 • תהל דקל

x

אינה תלויה במטרות

 

דור שלישי – הערכה מעצבת

דור שלישי – הערכה מעצבת

12 Comments
 • שרית צדוק

 • חאפז חוסין

 • קורין גיל

 • הראל נדב

 • נטע לי ששון

 • רונית אמסטרדמר

 • פזית צויק

 • אורלי דהן

 • טלי חסידים

 • דלית סלמן

 • מאיה אלבז

 • סטפני קשיר

x

רפלקטיבית תוך שיפוט יחסי

 

דור רביעי – הערכה מגיבה

דור רביעי – הערכה מגיבה

6 Comments
 • דיאנה קימיאגר

 • מיכל אדנבורג

 • הדר ג'קסון-צוקרמן

 • מירב נאמני

 • רולא קדמני

 • צליל בן צבי

Last Posts

user profile image
סטפני קשיר
6.11.2019 14:09

התחברתי למשפט : “להציב מראה ולשקף”. אני מרגישה שמשפט זה הוא מתאים לדור שלישי. כרכזת הערכה אני צריכה לקבוע את המטרות ומה צריכים לעשות ובסוף התהליך עלי לבדוק את המטרות שקבעתי איזה מטרות הושגו?

user profile image
צליל בן צבי
6.11.2019 13:47

להיות רכזת הערכה מבחינתי זה להיות כמו פרח,יש פה עבודת צוות ועלי להתייחס אליה.למשל אם אני נכנסת לגן ופוגשת את הצוות. חשוב לי לשמוע את כל נשות הצוות בגן. לשמוע על החוויות שלהן ותהליכים שהן עוברות . ורק אחרי שדיברתי עם כולן, אני יכולה להעריך על האקלים בגן.

user profile image
רולא קדמני
6.11.2019 13:44

עפרון עם מחק, אפשר לכתוב וגם למחוק. הערכה שהיא מגיבה למציאות, והמציאות תמיד משתנה לכן חשוב שבכל זמן ובכל שלב תהיה לנו את האפשרות למחוק לתקן ולשפר, ולהתחיל מחדש את הדרך/ שלב.

user profile image
תהל דקל
6.11.2019 13:42

בחרתי את שקף מספר 12 ” מצפן – לוקח אחריות על הובלת הארגון ” מכיוון שאני בתחילת דרכי ואין בבית הספר רכזת שאוכל להמשיך את דרכה או לשנות . לכן בחרתי להיות בדור 2 ובשאיפה להגיע לדור 4 כאשר מכוונת מטרה להוביל את בית הספר לתהליך ארוך טווח.  

Last Sources

Participants